es qui som / QUIENES SOMOS

CATALÀ

FUNDACIÓN POR LA AYUDA INTEGRAL A LAS PERSONAS MONTI·SION SOLIDÀRIA.

La Fundació per l’Ajuda Integral a les Persones Monti-Sion Solidària (FMS) és una entitat sense ànim de lucre que té com a finalitat atendre a les persones que es troben en situació de vulnerabilitat social, sense cap discriminació i amb ple respecte a la seva dignitat

L’activitat de la FMS té per objecte les necessitats materials dels nostres usuaris/àries, com són els aliments, la roba, les cistelles dels nadons, les juguetes, el berenar pels infants i les motxilles solidàries, però arriba també a altres àmbits directament vinculats a la dignitat de les persones com són els cursos de formació, l’assessorament legal (clínica jurídica) i social i el reforç escolar.

El que es pretén es donar als usuaris/àries una oportunitat per evitar l’exclusió social de manera que un dia no hagin de menester el suport de la FMS perquè hagin assolit l’autosuficiència i, mentre aquesta no arriba, fer un acompanyament eficaç de manera que no es tallin definitivament els vincles entre la persona en dificultat i la comunitat a la qual pertany, sense oblidar la sensibilització de la societat envers situacions de pobresa amb les quals convivim en el nostre mon materialment ric i desenvolupat.

El principal actiu de la FMS són els seus voluntaris/àries (voltant els 200) amb els quals prestam gairebé tots els serveis que integren els nostres 15 programes. Les notes que caracteritzen el nostre voluntariat són el seu compromís i la seva composició plural amb persones de distintes creences religioses e ideologies que troben en la nostra entitat un àmbit per a l’acció comú, coordinada de manera horitzontal en la qual els que treballen en cada programa adquireixen responsabilitat a mesura que creix el seu compromís, per decisió pròpia, sense dirigismes.

ESPAÑOL

La Fundación por la Ayuda Integral a las Personas Monti-Sion Solidaria (FMS) es una entidad sin ánimo de lucro que tiene como finalidad atender a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social, sin ninguna discriminación y con pleno respecto a su dignidad.

La actividad de la FMS tiene por objeto las necesidades materiales de nuestros usuarios/as, como son los alimentos, la ropa, las cestas de los bebés, los juguetes, la merienda por los niños y las mochilas solidarias, pero llega también a otros ámbitos directamente vinculados a la dignidad de las personas como son los cursos de formación, el asesoramiento legal (clínica jurídica) y social y el refuerzo escolar.

Lo que se pretende es dar a los usuarios/as una oportunidad para evitar la exclusión social de forma que un día no necesiten ya el apoyo de la FMS porque hayan logrado la autosuficiencia y, mientras esta no llega, hacer un acompañamiento eficaz de forma que no se corten definitivamente los vínculos entre la persona en dificultad y la comunidad a la cual pertenece, sin olvidar la sensibilización de la sociedad hacia situaciones de pobreza con las cuales convivimos en el nuestro mi materialmente rico y desarrollado.

El principal activo de la FMS son sus voluntarios/arias (cerca de 200) con los cuales prestamos casi todos los servicios que integran nuestros 15 programas. Las notas que caracterizan nuestro voluntariado son su compromiso y su composición plural con personas de distintas creencias religiosas e ideologías que encuentran en nuestra entidad un ámbito para la acción común, coordinada de manera horizontal en la cual los que trabajan en cada programa adquieren responsabilidad a medida que crece su compromiso, por decisión propia, sin dirigismos.

FOTOS

X < >
X < >
X < >
X < >
X < >
X < >
X < >
X < >

Cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para personalizar el contenido, analizar el tráfico y guardar sus preferencias. Puede aceptar todas las cookies y seguir navegando haciendo click en 'Aceptar cookies'.

Condiciones uso y privacidad Guia D'Imatge Corporativa Politicas de Cookies