• Sensibilització a centres escolares / sensibilización a centros escolares

  CATALÀ

  DESCRIPCIÓ DEL PROGRAMA

  Amb la finalitat de sensibilitzar als més joves sobre la Solidaritat, entenent-la com un hàbit de vida, els voluntaris encarregat d’aquest projecte acudeixen als centres educatius i organitzacions infantils/juvenils que ho demanen a parlar sobre aquest tipus de solidaritat.

  En sentit contrari, alumnes dels centres i organitzacions visiten el nostre local i participen, en la mesura dels possible, en tasques solidàries adequades a la seva edat (berenar solidari, festa de Reis, preparació d’aliments...).

  Els voluntaris encarregat d’aquest projecte acorden amb els responsables educatius les dates per poder anar als centres/organitzacions i acudeixen als que ho han demanat a parlar sobre el tema

  De les interaccions amb els centres educatius se’n deriven també algunes contribucions a la Fundació ja que la nostra presència dins dels aules dels centres educatius i organitzacions contribueix a la implicació dels mateixos, de manera especial, en les campanyes de recollida de roba, juguetes i motxilles solidàries.

  Tenim com a objectius:

  Sensibilitzar als més joves sobre la Solidaritat, entenent-la com un hàbit de vida. Que es plantegin fer voluntariat al llarg de la seva vida Participar en activitats de voluntariat de la Fundació

  ESPAÑOL

  DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

  Con la finalidad de sensibilizar a los más jóvenes sobre la Solidaridad, entendiéndola como un hábito de vida, el voluntariado encargado de este programa acude a los centros educativos y organizaciones juveniles/infantiles que lo solicitan para hablar sobre el tema.

  Igualmente, el alumnado de los centros visita nuestro local y participa, en la medida de lo posible, en tareas solidarias adecuadas a su edad (merienda solidaria, fiesta de Reyes, preparación de alimentos…) Las fechas de las visitas se acuerdan con los responsables educativo

  De las interacciones con los centros educativos y organizaciones se derivan algunas contribuciones a la Fundación ya que nuestra presencia en las aulas y espacios educativos contribuye a la implicación de los mismos en las campañas de recogida de ropa, juguetes y mochilas solidarias

  Tenemos como objetivos:

  Sensibilizar a los más jóvenes sobre la solidaridad como hábito de vida Qué se planteen hacer voluntariado a lo largo de su vida Participar en actividades de voluntariado de la Fundación

  FOTOS

  X < >
  X < >
  X < >
  X < >
  X < >
  X < >
  X < >
  X < >
  X < >
  X < >
  X < >
  X < >
  X < >
  X < >
  X < >
  X < >
  X < >
  X < >
  X < >
  X < >
  X < >
  X < >
  X < >
  X < >
  X < >
  X < >
  X < >
  X < >
  X < >
  X < >

  Cookies

  Utilizamos cookies propias y de terceros para personalizar el contenido, analizar el tráfico y guardar sus preferencias. Puede aceptar todas las cookies y seguir navegando haciendo click en 'Aceptar cookies'.

  Condiciones uso y privacidad Guia D'Imatge Corporativa Politicas de Cookies