• Logística i Magatzem

  Logística i Magatzem

  El departament de logística consta de tres voluntaris. Al llarg de l'any, en horari de matins i tarda, en funció de les necessitats, desenvolupen la seva tasca a les nostres instal·lacions del carrer Montevideo.
  Es disposa d'uns mitjans mecànics per al moviment de mercaderies, una traspaleta elevadora i una traspaleta manual.

  Recepció d'aliments no peribles

  Al llarg de l'any Es reben aliments no peribles de la Unió Europea gestionant-ne la distribució el Banc d'Aliments. Suposant un moviment el 2021 de 272.000 Kg.
  Aquests lliuraments es fan en dues fases. A cada fase el Banc d'aliments rep els aliments i les distribueix entre les diferents entitats afectes al Pla.
  Els aliments són dipositats als magatzems d'Acciona (polígon de Llucmajor). El Banc d'Aliments confecciona una acta amb els aliments assignats a la nostra Fundació.
  Mitjançant un transportista extern, transports Navío, procedim al trasllat de les mercaderies a les nostres instal·lacions. Aproximadament uns 160 palets a cada fase.
  Es recepcionen els aliments a les nostres instal·lacions procedint a la seva descàrrega. Es comprova que s'ajustin les quantitats a l'Acta del Banc d'Aliments.
  Les mercaderies són ingressades a la nostra base de dades comprovant-ne la caducitat, fent una previsió aproximada de les quantitats a lliurar a cada beneficiari.
  Posteriorment són emmagatzemats als contenidors d'aliments.
  Setmanalment es preparen els aliments que es repartiran en funció dels beneficiaris convocats per al dia de repartiment.
  Periòdicament es realitza un inventari per anar ajustant les quantitats a lliurar en funció de les disponibilitat i caducitat.
  Puntualment s'han hagut d'efectuar compres, per part de la Fundació, d'aliments davant de retards en lliuraments de les diferents fases o caducitats molt curtes. Són gestionades per aquest departament.

  Organització Instal·lacions

  Una altra de les missions d'aquest departament és l'organització de les nostres instal·lacions, com ara gestionar els palets i caixes ja utilitzats.
  Ajuda a altres projectes per a l'adequació de les seves zones de treball, oa la recepció de productes (aliments peribles, roba, joguines…)
  Manteniment de les instal·lacions bé amb mitjans propis o gestionant aliens.

  Cookies

  Utilizamos cookies propias y de terceros para personalizar el contenido, analizar el tráfico y guardar sus preferencias. Puede aceptar todas las cookies y seguir navegando haciendo click en 'Aceptar cookies'.

  Condiciones uso y privacidad Guia D'Imatge Corporativa Politicas de Cookies