PROGRAMA REFORÇ EDUCATIU / Refuerzo educativo

CATALÀ

Reforç educatiu

És un programa de formació no formal basat en la filosofia de la Fundació de donar una ajuda integral a les persones més vulnerables.

El programa va dirigit a facilitar la integració educativa dels fill i filles de les famílies beneficiàries, a la etapa final de la primària i primera part de secundària, fora de l’horari lectiu que marca la Conselleria d’Educació de les Illes Balears.

La atenció es dona en tres àrees: català, matemàtiques i anglès.

El principi de reforç escolar es basa en TRES PÉS: Puntualitat, permanència i Preparació (per respondre satisfactòriament la tasca educativa)

ESPAÑOL

Refuerzo educativo

Es un programa de formación no formal basado en la filosofía de la Fundación de dar una ayuda integral a las personas más vulnerables.

El programa va dirigido a facilitar la integración educativa de los hijos e hijas de las familias beneficiarias, en la etapa final de la primaria y primera parte de secundaria, fuera del horario lectivo que marca la Consellería de Educació de les Illes Balears.

La atención se da en tres áreas: catalán, matemáticas e inglés.

El principio de refuerzo escolar se basa en TRES P: Puntualidad, permanencia y Preparación (para responder satisfactoriamente la tarea educativa)

FOTOS

Cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para personalizar el contenido, analizar el tráfico y guardar sus preferencias. Puede aceptar todas las cookies y seguir navegando haciendo click en 'Aceptar cookies'.

Condiciones uso y privacidad Guia D'Imatge Corporativa Politicas de Cookies