Entrevistes y renovacions / ENTREVISTAS Y RENOVACIONES

CATALÀ

ENTREVISTES Y RENOVACIONS

L’entrevista és un moment essencial en l’operativa del nostre projecte. És, al mateix temps, un mitjà de control i una mostra de respecte envers la persona beneficiària, ja que no es pot donar ajuda a una persona sense haver tingut una entrevista amb ella, un intercanvi en el qual cada part – la persona voluntària que representa la Fundació i la peticionària d’ajut- es coneguin, o hagin tingut al menys, una conversació.

A banda de realitzar aquestes entrevistes a nous usuaris, les entrevistes també serveixen per a dur a terme una funció de control, i revisar una vegada cada any les situacions de la resta de persones beneficiàries, per verificar que encara es troben en situació de vulnerabilitat social, o incorporant i resolent les incidències que es puguin haver produït.

ESPAÑOL

ENTREVISTAS Y RENOVACIONES

La entrevista es un momento esencial en la operativa de nuestro proyecto. Es, al mismo tiempo, un medio de control y una muestra de respeto a la persona beneficiaria, ya que no se puede dar ayuda a una persona sin antes haber tenido una entrevista con ella, un intercambio en el que cada parte – la persona voluntaria que representa a la Fundación y la peticionaria de ayuda- se conozcan, o hayan tenido al menos, una conversación.

Además de realizar estas entrevistas a nuevos/as usuarios/as, durante las mismas se ejerce una función de control, al revisar una vez cada año las situaciones del resto de personas beneficiarias, para verificar que mantienen la situación de vulnerabilidad social, o incorporando y resolviendo las incidencias que se hubiesen producido.

FOTOS

X < >
X < >
X < >
X < >
X < >
X < >
X < >
X < >
X < >

Cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para personalizar el contenido, analizar el tráfico y guardar sus preferencias. Puede aceptar todas las cookies y seguir navegando haciendo click en 'Aceptar cookies'.

Condiciones uso y privacidad Guia D'Imatge Corporativa Politicas de Cookies