GESTIÓ DE CONFLICTES / GESTIÓN DE CONFLICTOS

CATALÀ

La Fundació d’Ajuda Integral a les Persones Montision-Solidària aposta per la gestió alternativa de conflictes (GAC) fomentant la cultura de la pau i el diàleg.

Perquè això esdevingui una realitat es gestionarà a partir del Departament de recursos humans de la Fundació amb representació dels diferents agents implicats en l’entitat de voluntariat: persones voluntàries, professionals, responsables d’entitat o altres persones implicades; que seran les següents:

Representant de les persones voluntàries: Javier Torres Ailhaud.

Representants de la Fundació:

Carlos Gòmez Martínez

Blai Vidal Bibiloni

En el cas de conflicte es mediarà amb les parts afectades seguint les següents les passes per tal de resoldre’l:

1. Concretar el conflicte.

2. Citar les parts implicades amb un òrgan extern encarregat de la gestió de conflictes.

3. Oferir un espai neutral i segur on cada una de les parts podran explicar els seus punts de vista i a la vegada escoltar els de les altres.

4. Establir un diàleg positiu que els hi permeti abordar el tema conflictiu.

5. Arribar a possibles solucions on tothom es senti d’acord.

6. Redacció d’acta final, on figurin els elements que han estat clau durant el procés, les solucions propostes i com es portaran a terme i, si així es considera, com es farà el seguiment del desenllaç.

ESPAÑOL

La Fundació d’Ajuda Integral a les Persones Montision-Solidària apuesta por la gestión alternativa de conflictos (GAC) fomentando la cultura de la paz y el diálogo

Para que esto se convierta en una realidad se gestionará a partir del Departamento de Recursos Humanos de la Fundación con la representación de los diferentes agentes implicados en la entidad de voluntariado; personas voluntarias, responsables de la entidad u otras personas implicadas; qué serán las siguientes:

Representante de las personas voluntarias: Javier Torres Ailhaud.

Representantes de la Fundació

Carlos Gòmez Martínez

Blai Vidal Bibiloni

En el caso de conflicto se mediará con las partes afectadas siguiendo los siguientes pasos para resolverlo:

1. Concretar el conflicto.

2. Citar les partes implicades con un órgano externo encargado de la gestión de conflictos.

3. Ofrecer un espacio neutral y seguro dónde cada una de las partes podrán explicar sus puntos de vista y a la vez escuchar las de las otras.

4. Establecer un diálogo positivo que les permita abordar el tema conflictivo.

5. Llegar a posibles soluciones dónde todo el mundo se sienta de acuerdo.

6. Redacción de un acta final, donde figuren los elementos que han sido clave durante el proceso, les soluciones propuestas y como se llevaran a término y, si se considera así, como se hará el seguimiento del desenlace

Las personas responsables a quien les ha de comunicar el conflicto y encargadas de gestionarlo serán las responsables del programa de voluntariado y de la entidad y en caso que sean personas implicadas en él no podrán participar del dicho órgano

FOTOS

X < >
X < >
X < >

Cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para personalizar el contenido, analizar el tráfico y guardar sus preferencias. Puede aceptar todas las cookies y seguir navegando haciendo click en 'Aceptar cookies'.

Condiciones uso y privacidad Guia D'Imatge Corporativa Politicas de Cookies