• CLÍNICA JURÍDICA

  CATALÀ

  CLÍNICA JURÍDICA

  L’educació jurídica clínica és un model de formació en el dret basat en la connexió dels alumnes amb la realitat social i jurídica. Al nostre país la clínica jurídica tan sols s’ha implantat en algunes universitats.

  En el nostre cas, la Clínica Jurídica es pot dur a terme gràcies al Conveni signat el 24 de juny de 2013 entre la nostra entitat, la Facultat de Dret de la UIB i l’ICAIB.

  Acadèmicament la clínica jurídica és considerada com una pràctica externa de sis crèdits.

  Mitjançant la clínica jurídica reben assessorament legal individualitzat a una mitjana de 90 – 100 usuaris.

  Les finalitats que es pretenen aconseguir són:

  L’accés dels estudiants dels cursos superiors de dret a la pràctica de manera que adquireixen les competències professionals necessàries per la pràctica jurídica.

  La sensibilització dels estudiants amb els col·lectius discriminats o vulnerables.

  L’assistència efectiva a persones que es troben en situació d’una especial vulnerabilitat i que són beneficiaris de la Fundació Monti-Sion Solidària.

  En el curs de la xerrada d’acollida o en l’entrevista que duen a terme els voluntaris de la Fundació Monti-Sion Solidària per avaluar la situació de les famílies que sol·liciten ajut alimentari sovint es detecten problemes que poden tenir una dimensió legal: desnonaments, impagament de pensions acorades en sentència de separació o divorci, legalització d’immigrants, tramitació de pensions. Aquestes persones són derivades a la clínica jurídica on reben un assessorament legal de qualitat.

  Per la seva banda, els advocats tenen com a missions:

  L’assessorament i consell jurídic gratuïts als beneficiaris del programa.

  La formació pràctica dels estudiants de la Facultat de Dret que participen en la clínica jurídica.

  La sol·licitud d’assistència jurídica gratuïta, si escau.

  ESPAÑOL

  CLÍNICA JURÍDICA

  La educación jurídica clínica es un modelo de formación en el derecho basado en la conexión de los alumnos con la realidad social y jurídica. En nuestro país la clínica jurídica tan solo se ha implantado en algunas universidades.

  En nuestro caso, la Clínica Jurídica se puede llevar a cabo gracias al Convenio firmado el 24 de junio de 2013 entre nuestra entidad, la Facultad de Derecho de la UIB y el ICAIB.

  Académicamente la clínica jurídica es considerada como una práctica externa de seis créditos.

  Mediante la clínica jurídica reciben asesoramiento legal individualizado a una media de 90 – 100 usuarios.

  Las finalidades que se pretenden conseguir son:

  El acceso de los estudiantes de los cursos superiores de derecho a la práctica de forma que adquieren las competencias profesionales necesarias por la práctica jurídica.

  La sensibilización de los estudiantes con los colectivos discriminados o vulnerables.

  La asistencia efectiva a personas que se encuentran en situación de una especial vulnerabilidad y que sean beneficiarios de la Fundación Monti-*Sion Solidaria.

  En el curso de la charla de acogida o en la entrevista que llevan a cabo los voluntarios de la Fundación Monti-Sion Solidaria para evaluar la situación de las familias que solicitan ayuda alimentaria a menudo se detectan problemas que pueden tener una dimensión legal: desahucios, impago de pensiones establecidas en sentencia de separación o divorcio, legalización de inmigrantes, tramitación de pensiones. Estas personas son derivadas a la clínica jurídica donde reciben un asesoramiento legal de calidad.

  Por su parte, los abogados tienen como misiones:

  El asesoramiento y consejo jurídico gratuitos a los beneficiarios del programa.

  La formación práctica de los estudiantes de la Facultad de Derecho que participan en la clínica jurídica.

  La solicitud de asistencia jurídica gratuita, si procede.

  FOTOS

  X < >
  X < >
  X < >
  X < >
  X < >
  X < >
  X < >
  X < >
  X < >
  X < >
  X < >
  X < >
  X < >
  X < >
  X < >
  X < >
  X < >
  X < >
  X < >

  Cookies

  Utilizamos cookies propias y de terceros para personalizar el contenido, analizar el tráfico y guardar sus preferencias. Puede aceptar todas las cookies y seguir navegando haciendo click en 'Aceptar cookies'.

  Condiciones uso y privacidad Guia D'Imatge Corporativa Politicas de Cookies