INICIACIÓ A SA COSTURA / INICIACIÓN A LA COSTURA

CATALÀ

DESCRIPCIÓ DEL PROGRAMA

A la Fundació Monti-sión Solidària consideram la necessitat d´iniciar uns cursos de costura per facilitar el tracte de persones en manca de relacions interpersonals per la seva procedència, diferents països i ètnies . A les persones que atenem el primer objectiu és poder dona´ls aliments, necessitat bàsica, però també és important facilita´ls certes activitats que els puguin motivar a relacionar-se i aconseguir tenguin un lloc de trobada que els permeti relacions d’amistat i coneixement de la cultura i de les costums de l’illa . La majoria dels usuaris provenen de diferents països i cultures la qual cosa fa que no tinguin moltes amistats

LLOC DE REALITZACIÓ

Carrer Ciutat de Querétaro, 2, 2n. Palma

DATES DE REALITZACIÓ

Es faràn cursos de 12 setmanes, 2 hores setmanals, al llarg de l’any.

HORARIS I DEDICACIÓ

Dimarts matí de 11’00hs a 12’30hs

OBJECTIUS DEL PROGRAMA

L´objectiu prioritari és la interrelació que possibilita el taller per aconseguir la socialització entre grups d´iguals. Facilitar la integració laboral i social de les persones beneficiàries. Per altra banda consideram que puguin aprendre tècniques que els faciliti iniciar-se en l’ofici de costura. És una activitat que poden en un futur desenvolupar en el seu àmbit privat, i els pot permetre guanyar uns doblers complementaris, cal tenir en compte que a la nostra societat tenim dificultats per arreglar, reformar roba, així com fer els baixos d´uns pantalons, cosir botons...

RESPONSABLES DELPROGRAMA

Divina Todò, Ma Luisa Rayo, Leticia Mejia i Isabel Guasp.

Les activitats són aprendre a utilitzar les màquines de cosir, patchwork i crochet. Cal incloure en el taller alguna xerrada sobre la nostra cultura per part d’un/a especialista. Al final del curs s’oferirà a l’alumnat una visita a l’Ajuntament de Palma.

PERFIL DE LES PERSONES VOLUNTÀRIES

El voluntariat que aten aquest programa ha de tenir habilitats per fer la formació. És necessari partir de la realitat personal de cada persona per aconseguir la seva superació. FORMACIÓ . El voluntariat d’aquesta activitat té experiència en formació, i capacitat per posar-se en la situació de cadascú per comprendre a cada persona, i crear un ambient de cordialitat i companyerisme.

ESPAÑOL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

En la Fundación Monti-sión Solidaria consideramos la necesidad de organizar unos cursos de costura para facilitar el trato de personas con carencias de relaciones interpersonales por la dificultad de procedencia, diferentes países y etnias. A las personas que atendemos el primer objetivo es poder entregarles alimentos, necesidad básica, pero también es importante facilitarles actividades que les motiven para relacionarse y tengan un lugar donde reunirse que les permitan relaciones de amistad y conocer la cultura y costumbres de la isla. La mayoría de los usuarios provienen de países y culturas diferentes por ello carecen de arraigo familiar y personal.

LUGAR DE REALIZACIÓN

C/ Ciudad de Querétaro 2- 2º Palma

FECHA DE REALIZACIÓN

Se harán cursos de 12 semanas, 2 horas semanales, a lo largo del curso

HORARIO Y DEDICACIÓN

Los martes de 11´00 h a 12´30h.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

el objetivo prioritario es la interrelación que facilita el curso, par conseguir la socialización entre grupos de iguales. Facilitar la integración laboral y social de dichas beneficiarias. Otro aspecto importante es el aprendizaje de técnicas de costura, actividad que en el futuro les permita ganar un dinero desde el ámbito privado, hay que tener en cuenta que en nuestra sociedad tenemos dificultad para hacer arreglos de ropa, bajos de pantalones, coser botones…

RESPONSABLES DEL PROGRAMA

Divina Todó, Ma Luisa Rayo, Leticia Mejía i Isabel Guasp.

Las actividades son: utilizar las máquinas de coser, patchwork y crochet. Incluimos alguna charla sobre nuestra cultura por algún/a especialista. Al final de curso se les ofrece una visita al Ayuntamiento de Palma

PERFIL DE LAS VOLUNTARIAS

Las personas voluntarias que participan en este programa han de tener habilidades para hacer la formación. Es necesario partir de la realidad personal de cada alumna para conseguir su superación.

FORMACIÓN

Las personas que participan en este curso tiene experiencia en formación y capacidad para ponerse en la situación de cada una y crear un ambiente de cordialidad y de comapañerismo

FOTOS

X < >
X < >
X < >
X < >
X < >
X < >
X < >
X < >
X < >
X < >
X < >
X < >
X < >
X < >
X < >
X < >
X < >
X < >
X < >
X < >

Cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para personalizar el contenido, analizar el tráfico y guardar sus preferencias. Puede aceptar todas las cookies y seguir navegando haciendo click en 'Aceptar cookies'.

Condiciones uso y privacidad Guia D'Imatge Corporativa Politicas de Cookies