• PLA DE VOLUNTARIADO

  PLA DE VOLUNTARIAT

  El Projecte “Aliments i Solidaritat”, promogut per l’Associació d’Antics alumnes de Monti-sion el 2009, va cristal·litzar el 2017 en la creació de dues entitats, l’Associació d’ajuda integral de les persones Monti-sion Solidària, i la Fundació d’ajuda integral de les persones Monti-sion Solidària, constituïdes davant notari el 15 de novembre de 2017.
  Així, la tasca de suport material i humà a les persones en situació de vulnerabilitat social que es du a terme des de 2009 s’ha vist reforçada amb aquestes estructures jurídiques que aporten transparència, independència organitzativa i un major grau d’eficàcia.
  El que es vol és prestar una ajuda integral en el sentit de que serveixi per que els nostres beneficiaris no ens hagin de menester en un futur proper perquè hagin assolit l’autosuficiència i, mentre aquesta no arribi, estar al seu costat, fer un acompanyament eficaç de manera que no es rompin definitivament els vincles entre la persona en situació de vulnerabilitat i la societat a la qual pertany, això sense oblidar la sensibilització social envers la pobresa i l’exclusió amb les quals convivim en un món materialment ric i desenvolupat.
  La Fundació Monti-Sion Solidària es caracteritza, des del punt de vista organitzatiu, pel treball en equip i per la horitzontalitat.

  MISSIÓ DEL’ENTITAT I EL VOLUNTARIAT

  La missió de la nostra Fundació es basa en la concepció de la solidaritat com un procés horitzontal de diàleg i aprenentatge recíproc inspirat en els següents valors:
  · Cap als beneficiaris, el respecte a la dignitat humana i la no discriminació
  · Cap als voluntaris, el compromís personal no remunerat i el pluralisme religiós i ideològic
  La situació de vulnerabilitat dels nostres beneficiaris es veu augmentada cap a ells mateixos pel sol fet d’haver decidit demanar ajuda de coses tan bàsiques com poden esser els aliments o la roba, la qual cosa inevitablement suposa un reconeixement més o menys explícit de la seva impossibilitat d’atendre les necessitats pròpies i les de la seva família. Per això el respecte a la seva dignitat adquireix un valor essencial ja que resulta indispensable per mitigar el sentiment de fracàs que pot suposar trobar-se fent coa per rebre una ajuda.
  Estam convençuts de que, amb els nostres programes, fem un acte de solidaritat i de justícia social ja que ajudar mitjançant els nostres programes a la persona que ho necessita és corregir mínimament la desigualtat característica de la nostra societat.
  El conjunt de voluntaris i benefactors estan connectats mitjançant el butlletí denominat “Les Bones Notícies de Monti-Sion Solidària” que es distribueix telemàticament amb periodicitat mensual.

  FOTOS

  X < >
  X < >
  X < >
  X < >

  Cookies

  Utilizamos cookies propias y de terceros para personalizar el contenido, analizar el tráfico y guardar sus preferencias. Puede aceptar todas las cookies y seguir navegando haciendo click en 'Aceptar cookies'.

  Condiciones uso y privacidad Guia D'Imatge Corporativa Politicas de Cookies